வலையமைப்பை பயன்படுத்தி தொழில் வாய்ப்பு தவறவிடாதீர்கள் - உடனே விண்ணப்பியுங்கள் - முடிவு திகதி 18-01-2018


கல்வித் தகமை அவசியமற்றது 

நீங்கள் செய்யவேண்டியவை

உங்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் ஓர் android appsஐ நீங்கள் குறித்த ஒரு வாரத்திற்குள் 500 நபர்களுக்கு மேல்  பயன்படுத்த செய்ய வேண்டும் 
பயன்படுத்தும் ஒவ்வொருவரும் தினமும் கீழ் காணும் குறியீட்டில் உள்ள விளம்பரத்தில் 3 தடவைகள் மட்டும் கிளிக் செய்ய முடியும்  ( கிளிக் மூலமே உங்களது தொழில் தகமை பரிசீலிக்கப்படும்  ) 3 தடவைகளுக்கு மேல் கிளிக் செய்தால் அது கணக்கில் சேர்க்கப்பட மாட்டாது.
குறித்த 2 வாரத்திற்குள் உங்களால் 25000 கிளிக் சேர்க்க முடியும் எனில் மட்டுமே உங்களது விண்ணப்பம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
விண்ணப்பம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள பட்ட பின்னர் மேலதிக விபரங்கள் உங்களது மின்னஞ்சலுக்கு  அனுப்பிவைக்கப்படும். 

No comments

Theme images by mammuth. Powered by Blogger.